Haseki : Hükümdarların hizmetlerine tahsis edilen zat.