DARCAN: (Tür.) Er. 1. Aceleci, sıkıntılı. 2. Serçe.