DEMİRALP: (Tür.) Er. – Demir gibi sağlam ve yiğit.