DEMREN: (Tür.) Er. – Okun ucuna geçirilen demir ya da kemik parçası