DİLAVİZ: (Fars.) Ka – Gönlün takıldığı, gönüle takılan.