DİLHAN: (Fars.) Er. – Gönülden söyleyen, içten konuşan.