Yasna İsmi Hakkında Bilgiler
Yasna isminin anlamı: 1. Zerdüştlük dininin kutsal kitabı Avesta’nın bölümlerinden birisinin adı.
Yasna isminin analizi: Geçmiş üzüntüleri sürekli yaşamak,Atılgan, enerjik,Hayalperestlik,Sağduyu.
Yasna isminin kökeni: Eski Farsça
Yasna isminin cinsiyeti: Kız
Yasna ismi Kuran'da geçiyor mu: Hayır
Yasna ismi Peygamber adı mı: Hayır