ESİFE: Kederli, gamlı, tasalı. Araf suresinde geçer.