Hamiye: Koruyan anlamına gelen Hamiye, kızgın, çok sıcak anlamlarına da gelmektedir