Sara: Prenses anlamına gelen Sara, Kur'an’da bir surede yer almaktadır