Tayyibe: Kur'an’da birçok ayette geçen Tayyibe, temiz anlamındadır