Aslında konunun en can alıcı noktası budur. Anne ve babaların görevi çocuklarına sadece kurallar koymak değildir, asıl bu kurallara uymasını sağlamak önemlidir.

• Çocuğun uymadığı kural gözden geçirilmeli, onun yaşına ve kişiliğine uygun olmadı durumlarda ise değiştirilmelidir. Çocuğu boş yere zorlamanın bir manası yoktur.

• Kurallara uyması konusunda titizlik gösterilmeli, kuralları esnetmesine imkan verilmemelidir. Çocuklar her defasında sınırları zorlayacaktır. Bu durumlarda onun karşısında kesin ve net bir şekilde durulmalıdır.

• Anne ve baba ortak tavır göstermeli, çocuk yanında fikir ayrılığına düşmemelidir.

• Kurallara uymayan çocuklara o kuralın neden konulduğunu, uyduğunda kazanacakları, uymadığında göreceği zararlar anlatılmalıdır.

• Ödül ve ceza yöntemi kurallarda da çok etkili olur. Kurallara uymadığında bir daha olması gibi sözlerle geçiştirilirse çocuk uymamaya devam eder, fakat bir ceza verilirse çocuk o kurala uymak için çaba gösterir. Ama cezaların niteliği çok önemlidir. Fiziksel veya ruhsal olarak çocuğa zarar vermeyecek türden olmalıdır.

• Uymadığı kurallara anne ve babalar uyarak çocuklarına örnek olmalıdır.

• Kurallara uyduğu zaman takdir edilmelidir, eğer çocuk takdir görmez ise bir daha o kurala uymak istemez, çocuk kuralın kendisine bir şey kazandırmadığını düşünür.

• Çocukların kurallara uymama nedeni kural sayısının çokluğu da olabilir. Çocuklar çok fazla kural olursa sıkılabilirler. Bu gibi durumlarda gereksiz kuralları yavaş yavaş hayatınızdan çıkarabilirsiniz.