Çamlıbel’den çıktım yayan
Dayan ey dizlerim dayan
Kardaş atlı bacı yayan

Bebeğimin beşiği çamdan
Yuvarlandı düştü damdan
Bey babası gelir şamdan

Bebeğimin beşiği bakır
Yerinden kalkmıyor ağır
Ben sallarım takır takır

Nenni nenni, nenni nenni
Nenni nenni, nenni bebek oy