Müzik tüm insanlık için vaz geçilmez öğelerden biridir. İnsanlığın doğuşundan günümüze kadar uzanan bir müzik geçmişi vardır. Müziğin kültürlerin kaynaşmasından barışa kadar birçok alanda faydası bulunmuştur insanlara. Çocuklar içinde faydası saymakla bitmez. İşte müzik eğitiminin çocuklar ve gelişimleri üzerine etkileri şunlardır;

• Müzik eğitimi çocuklarda dil ve konuşma becerisini artırır.

• Müzik eğitimi beyni fiziksel olarak geliştirir ve beyin hücreleri arasındaki bağı artırır.

• Müzik matematiksel zekayı artırır. Çocukların problemlerin çözümünde farklı yollar kullanmasını sağlar.

• Müzik eğitimi almış bir çocuk karşılaştığı sorunların üstesinden daha rahat gelir.

• Müzik eğitimi çocukları araştırmaya teşvik eder.

• Müzik eğitimi yaratıcılığı artırır.

• Müzik eğitimi çocukların farklı kültür ve medeniyetleri tanımasını ve onları anlamasını sağlar.

• Müzik çocuklara çalışma disiplinini öğretir.

• Müzik eğitimi almış bir çocuk mükemmele ulaşabilmek için çok çalışması gerektiğini bilir ve hayatı boyunca mükemmele ulaşabilmek için çalışır.

• Müzikte hatalar daha bariz belli olduğu için çocuklar hata yaptığını daha rahat anlarlar ve hata yapmayı ve yaptıkları hatalardan sonra doğruyu bulmayı öğrenir.

• Çocuklar müzik eğitimi ile ekip çalışmasını ve bir takımın parçası olmayı öğrenir.

• Müzik eğitimi çocuklara risk almayı ve aldığı risklerin sonuçlarına katlanmasını öğretir.

• Çocukların çaldığı enstrümana göre vücut uzuvları gelişir.

• Müzik eğitim kasları kuvvetlenir.

• Müzik eğitim almış çocuklarda özgüven daha fazladır.

• Çocuklara kendilerini farklı yollarla anlatmayı öğretir.

• Müzik eğitimi hayal gücünü artırır.

• Müzik eğitimi yaratıcılığı geliştirir.

• Müzik eğitimi konsantrasyonu ve odaklanmayı artırır. Bir işi başarabilmek için nasıl konsantre olması gerektiğini öğrenir.

• Müzik eğitimi almış çocuklar hayata pozitif bakar ve yaşamdan zevk alır.

• Müzik eğitimi çocuklarda dengeyi, el-parmak becerilerini, soyut olarak düşünebilmeyi, göz ve el koordinasyonu nu artırır.