Sevmek çoğu zaman var olmaktır.
Sonunda bizi yok olmaya götürse bile.
Ben şimdi varım
ve
seni sevmek hakkımı kullanıyorum.
Sen bile buna karşı koyamazsın