Sağlığın gereği, kabuklu meyveleri soyarak yemek*tir.(Eski düşünceye göre)
Ancak hangi meyve olursa olsun fazla yemek zarar*lıdır.

Hele armudun fazlası hazımsızlık ve şişkinlik yap*tığı için kesinlikle zararlıdır.

Armudun soyulması hem zor, hem de sulu meyve olduğu için suyunun dökülmesi kaçınılmazdır.

Üstelik armut lekesi de kolay çıkmaz. Bu bakımdan armudu soymadan yemek, sayarak yemeye tercih edilir.

Ama her halükârda sayarak yemek iyidir.

Sağlık tavsiyesi için söylenir.