Kısmetinde ne varsa, kaşığında o çıkar.
Ne ekersen onu biçersin:

Dünyada her şey karşılıklıdır. İyiliğe karşı iyilik; kö*tülüğe karşı da kötülük görmek alışılagelmiş bir tutum*dur. Kişilerin niyetleri karşılarındakileri de etkiler. Biri*sine kötülük yapan kişi, er veya geç bunun karşılığını görür. Davranışlarıyla çevresindekileri tedirgin eden insanlar bir gün mutlaka hak ettikleri cezayı görürler. Kişiler ne türlü kötü hâller ile karşılaşırsa karşılaşsın*lar, sebepleri mutlaka kendilerinde aramalıdırlar.

Genellikle yaptıklarının cezasını çeken kişiler hak*kında veya iyi davranışları teşvik için söylenir.