Kendi işini başkasına emanet etmeden layıkıyla ya*pan kişi o iş hususunda huzurlu ve rahat olur.
Sorum*luluğunu kendisi taşıdığı için gerekli ilgiyi ve itinayı gösterir, layık olduğu biçimde yürümesini sağlar.

Oysa başkası o işi angarya görür. Yahut gerekli titizliği gös*termez.

İşlerini kendisi takip eden kişi çok zaman başarılı olur ve içi rahat yaşar. Böyle kişilerin de ruh ve beden sağlıkları yerinde olur.

Herkesin kendi işini kendisinin yapması gerektiğini vurgulamak üzere söylenir.