Bir erkeğin başanlı olmasında veya toplumdan dış*lanmasında kadının rolü büyüktür.
Hanımı kendisine destek olan bir erkek mutlu ve sağlıklıdır, ona göre ve*rimli olur.

Aksi takdirde kadınla uğraşmak ve onun teşirinde işler yapmaktan dolayı herkese rezil olur.

(Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar.)

Kocanın başarılı olması için kadına düşen görevin büyüklüğünü anlatmak üzere söylenir.