Bir amaca ulaşmak için, o amacın gerektirdiği tedbir ve araçlar hazır edilmelidir. Her işin bir yolu yordamı vardır. Buna göre hareket edilmezse hedefe varılamaz.
Bir şeye karşı istekli veya düşkün olan kişilerin araç ve tedbiri hazır etmelerini tavsiye için söylenir.