Pek çok işlerde iyi sonuca ulaşmak için sabır gerekir. Hayatta bir yere ulaşmak için insanların ilk öğrenecekleri şey sabırdır. Karşılaşılan engeller kişileri yıldırmamalı, sabırda ayak dire-melidir. Nitekim tasavvuf yoluna giren derviş de pek çok sıkıntıya, nefsine ağır gelen işlere, görevlere sabreder. Çile doldurur. Nihayet manevî makamlarda ilerlemeye başlar ve gün gelir her muradına erecek derecede olgunlaşıp Allah'ın sevgili kullarından olur.
Sabırla hareket eden kişilerin mutlak surette amaçlarına ulaşacaklarını vurgulamak üzere söylenir.