1938 - Atatürk'ün, Savarona'da, Başbakan Celâl Bayar, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, İstanbul Valisi Muhittin Üstündağ'ı kabulü ve İstanbul imar projesi üzerinde görüşmesi.

Atatürk'ün, Savarona'da Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu Kol Başkanlarını kabulü ve görüşmesi.

Atatürk'ün, Savarona'da akşam yemeğinden sonra yatta kendisini ziyaret eden milletvekili hekimleri kabulü ve hastalığıyla ilgili görüşmesi.

1936 - Atatürk'ün, akşam Florya'dan Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

1935- Türkiye'de ilk kez pazar günü resmi tatil uygulamasına başlandı.

1934 - Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu TBMM'de kabul edildi.

Atatürk'ün, Çankaya'da Irak Elçisi Naci Şevket'in güven mektubunu kabulü.

1933 - Atatürk'ün, öğleden sonra İsmet Paşa'nın köşküne gidişi, daha sonra şehirde otomobille bir gezinti yaparak Çankaya'ya dönüşü.

1932 - Atatürk'ün, gün boyunca Çankaya'da kütüphanesinde çalışması.

1931 - Devlet Denizyolları İdaresi'yle Liman İşletmesi birbirinden ayrıldı.

1929 - Muş ili kuruldu.

Yol ve köprüler yapımına ilişkin kanun TBMM'de kabul edildi.

1927 - Atatürk'ün, 1 Temmuz 1927'de İstanbul'a geleceğinin İstanbul şehri idarecilerine resmen bildirilişi.

1926 - Türkiye ile Finlandiya arasında ticaret antlaşması imzalandı.

1923 - Atatürk'ün, asılsız haber ve propagandalar hakkında Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütüne genelgesi: "Âdi ve menfi emeller takip eden bazı kişiler tarafından çirkin söylentiler çıkarılmaktadır. ...Yeni oluşacak Türkiye Büyük Millet Meclisi, memleketin geleceği üzerinde kesin ve hayatî bir tesir ve öneme sahip bulunduğuna, bütün vatandaşların bu ve bu gibi etki ve telkinler karşısında uyanık bulunmalarını temin için bu bilgiyi sunuyorum."

1922 - Ali Fuat Paşa'nın, Moskova'dan Ankara'ya gelişi ve akşam Atatürk'le görüşmesi.

1920 - Kozan, düşman işgalinden kurtuldu.

1919 - İstanbul'da gözaltına alınarak, Bekirağa Bölüğü'nde tutulan İttihat ve Terakki Fırkası'nın öndegelenleri ile çeşitli kabinelerde görev almış kişiler ile gazetece ve yazarlardan oluşan 67 kişi bir İngiliz gemisiyle Malta Adası'na getirildi.

Atatürk'ün, İstanbul'da toplanan Saltanat Şûrası'nın çalışmaları hakkında Kâzım Karabekir'e telgrafı: "...Anılan Şûra'da kesin bir karar alınamamıştır. Halen hükümetin yine eski hükümet olduğu, fazla olarak zaafa uğradığı ve İstanbul'da yeniden bir inkılâp ruhu uyandığı anlaşılmaktadır."

1916 - Atatürk'ün, Ahmet İzzet Paşa'nın isteği üzerine, yollar hakkında incelemede bulunmak üzere sabah otomobille Diyarbakır'dan Mardin'e gidişi ve gece saat 12.00'de Mardin'den Diyarbakır'a dönüşü.

Mekke şerifi Hüseyin'in Osmanlı devletine karşı ayaklanması.

1915 - Kuzey Grubu Komutanlığı'nca, 5. Tümen'in, Arıburnu cephesinden geriye alınması ile Atatürk'ün komuta ettiği 19. Tümen cephesinin genişletilmesi. (19. Tümen cephesinin genişletilmesi ve yeniden düzenlenmesini takiben, Tümen Karargâhı, 4 Haziran 1915 günü 180 rakımlı tepeden Düztepe'ye nakledilmiştir).