Halifeye ya da hükümdara bağlılık andı içme töreni. Bu tören, sahabenin Muhammet'e bağlılık andı ile başlamış, Müslüman devletlerde, devlet ileri gelenlerinin halifeye ya da hükümdara bağlılık töreni olarak sürüp gitmiştir. Başlangıçta, biat edilecek kimsenin açık eli üstüne el koyarak söz verme biçiminde pek sade olan biat, sonraları pek gösterişli törenlere dönüşmüştür.

ansiklopedim
__________________