Normal telefon hatları üzerinden fotoğraf, yazı, şekil vb.nin uzak mesafelere nakledilmesi ve uzak yerlerden alınmasını sağlayan aygıt. Belinograf, ilk olarak 1907 yılında Fransız mühendis Edouard Belin'in gerçekleştirdiği, resim ve yazıların Hertz dalgalarıyla gönderilmesine dayanan bir aygıttır.

Bir alıcı ve bir vericiden oluşur. Vericisinde, genliği modüle edilebilen ve frekansı yaklaşık 1500 hertz olan sinüzoidal taşıyıcı bir akım kullanılır. İletilecek olan belge, bir motor yardımıyla dakikada 10 devir dönen bir silindir üzerine yerleştirilir. Silindir ya da tambur üzerine takılmış belgenin yüzeyine, çeşitli ayna ve mercek sistemleriyle parlak, beyaz bir nokta hâlinde ışık düşürülür. Işığı veren sistem, tamburun eksenine paralel bir şekilde hareket ederek tamburu baştan sona tarar. Bu arada tambur da döndüğünden, nakledilecek belgenin her tarafı ışık noktası tarafından taranmış olur. Yüzeye dik değil, belirli bir açı ile gelen ışık noktasının yüzeyin koyu ya da açık olmasına göre yansıttığı ışık ışını bir fotosel üzerine düşürülür. Belgenin koyu yerlerinde, gelen ışık ışını daha fazla yutulacağından yansıyan ışık da o derecede daha zayıf olacaktır.

Işığın parlaklığını elektrik akımlarına çeviren fotoselden çıkan değişik şiddetteki elektrik akımları büyütülerek telle ya da radyo (Hertz) dalgalarıyla alıcıya iletilir. Alıcı da tıpkı verici gibi gelen elektrik akımlarını fotosel aracılığıyla ışığa çevirir. Vericidekiyle eşzamanlı (senkron) olarak dönen alıcı tamburuna takılı duyarlı bir fotoğraf kâğıdı üzerinde gezen ışık huzmesi, vericiden gelen bütün ışık nüanslarını kâğıda aktarır.

ansiklopedim