CD-ROM

“Kompakt Disk-Salt Okunur Bellek” anlamına gelen İngilizce “Compact Disc Read-Only Memory” sözcüklerinin baş harfleriyle oluşturulmuş terim. CD-ROM’lar CD’lerle aynı yapıdadır. Ancak, bunlar bilgisayar ortamına aktarılabilecek bilgileri içerirler. CD-ROM’larda bilgiler, sayısal veriler olarak optik bir disk üzerine minik çukurlar şeklinde kaydedilir. Kaydedilen veriler düşük güçlü bir lâzer demetince okunur. Sayısal veriler kullanıldığından CD-ROM üzerine metin dışında ses ve görüntü de kaydedilebilir. Bu nedenle CD-ROM’lar, ses ve görüntü aygıtlarında müzik, grafik ve film kaydetmek içinde kullanılır.
Bir CD-ROM üzerine veri kaydetmek için, CD-ROM yazıcı kullanılır. Normal bir CD-ROM çalar ya da CD-ROM sürücüsüyle bir CD-ROM üzerine veri kaydedilemez. Bir CD-ROM’un bilgi taşıma kapasitesi 700 MB’ır.