Context Kelime Anlamı Nedir ?

1-)Bağlam

2-)Bağlam, sözün gelişi, kaynak, şartlar, durum

3-)Sözün gelişi, bir söz veya davranışa anlam kazandıran içinde vuku bulduğu şartlar

4-)Şartlar ve çevre

5-)i. bağlam, kontekst.