Hücre Kültürü Teknikleri Nelerdir?Virusların etken olduğu hastalıkların erken ve doğru tanımlanması Epidemiyoloji prognoz ve halk sağlığı açısından Çok önemlidir. Bir çok virus hastalığında İnfeksiyon devam ettiği sürece etkenin izolasyonu ve Hastalığın kesin tanısı mümkündür. Fakat bu izolasyon Bakteri infeksiyonlarındaki kadar hızlı ve kolay değildir.

Virus identifikasyonu ince bir teknik yetişmiş personel ve Donanımlı bir laboratuvara gereksinim duyar ve bu zorlukları Nedeniyle bir çok ülkede referans laboratuvarları Tarafından yapılabilmektedir. Bu konuda uzmanlık öğrencilerine Eğitim verilmesi Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık Eğitiminin önemli bir parçasıdır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD’da uzmanlık Öğrencilerine bir aylık rotasyonlarla aşağıdaki eğitim
Programı uygulanmakta ve geri bildirim alınmaktadır.

Amaç
Hücre kültürü laboratuvarında uygulanan standart yöntemler Konusunda bilgi ve beceri kazandırmak Öğrenim hedefleri
1. Hücre kültürü genel laboratuvar düzenini öğrenmek
2. Hücre üretme ortamı sıvılarını hazırlama saklama Koşulları ve sterilizasyon yöntemlerini öğrenmek
3. Hücre stok açma/stoklama yöntemlerini öğrenmek 4. Hücre dizisi oluşturma ve bunu sürdürme konusunda Bilgi ve beceri kazandırmak
5. Rutin olarak kullanılan hücre dizilerini tanıma ayırt Etme hangi etkenler için hangi hücre dizisinin kullanılması Gerektiğini öğrenmek ve uygulamak
6. Ekim öncesi örneklere uygulanan işlemleri öğrenmek Ve uygulamak
7. Hücre dizilerine örneğin inokülasyonunda kullanılan Yöntemleri öğrenmek
8. Etkenin tanımlanmasına yönelik saptama yöntemleri Konusunda bilgi ve beceri kazanmak Mikroskoplar: Hücre kültürü laboratuvarında iki tip mikroskop Kullanılır. Flasklarda hücrelerin tek tabaka olup Olmadığı shell-vial yüzeyinde yeterli hücre olup olmadığı Ve ekimlerden sonra sitopatik etkinin izlenmesi için
“İnverted” mikroskop ve floresan antikor reaksiyonlarını İzlemek için floresan mikroskopu kullanılır.

Su banyosu: Düzenli olarak temizlenmeli ve hücrelerin Kontamine olması önlenmelidir. Azot tankından çıkarılan Hücre stoklarının hızlı eritilmesinde ve FCS’nin inaktive Edilmesinde kullanılır.

Santrifüjler: Shell-vial yönteminde tüplere hasta örnekleri Ekilmesi amacıyla kullanılır. Ayrıca bazı hasta örneklerinin Bakteri ve epitel hücrelerinden arındırılmasında da Kullanılır.