Sayısal yoğunluk ve dağılım olarak dilimizde kullanılan bir kavramdır. Fransızca kökenli olarak dilimize yerleşmiş Coğrafya ve Biyoloji alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Canlıların tür olarak yaşadığı alanlarda bulunma yoğunluğu şeklinde biyolojik olarak anlam ifade etmektedir.

Popülasyon, bir canlı türünün belli bir bölgede belli sayı ve yoğunlukta olmasıdır. Karadeniz’deki on bin hamsi olarak bir örnek verildiğinde türün yeri ve yoğunluğu ile sayısı verilmektedir. Popülasyonun artması canlılığın üreme verimliliğinin artması şeklindedir. Bu nedenle genetik sağlığın korunması popülasyonu etkiler. Biyoçeşitlilik açısından değerlendirilebilen popülasyon, bölgesel olarak ele alınmaktadır. Popülasyon canlıların sayısı olarak da tanımlanmaktadır. Fakat canlının yaşadığı bölgenin adının da belirtilmesi gerekir.