Kaynak, metal iki malzemenin, münasip basınç, sıcaklık ve metalurjik koşullarda kalıcı olarak birleştirilmesini sağlayan yöntemdir. Çok yaygın kullanılan imalat prosesi olarak kaynak yöntemi, üst düzey güvenlik önlemleri ve uygulama için teknik bilgi gerektirir.
Kaynak yönteminde, gaz alevi, elektrik akımı, lazer gibi enerji kaynakları kullanılmaktadır. Enerji kaynağından elde edilen ısının, torç ile metla yüzeylere aktarılması erimeye neden olarak bu yüzeyleri birleştirecektir. Eğer besleyici olarak ilave bir metal malzeme kullanılıyorsa, iki metal yüzey arasına besleme yapılarak, bu parçalar birleştirilecektir. Kaynak dikişinin istenen kalitede olması için, enerji değeri, ısı değeri, kaynağın yönü ve açısı çok önemlidir. Kaynağa başlamadan önce kaynak yapılacak yüzeylerin temiz olmasına dikkat edilmesi gerekir. Temizlenmeyen bir cüruf benzeri artık, kaynak dikişinin istenen doğrultuda olmamasına neden olabilir. Kaynak, tehlikeli bir metottur. Yüksek akım ve ısı değerleriyle çalışıldığı için kaynakçının güvenlik kurallarına uyması gerekir. İş kıyafetlerini güvenlik açısından eksiksiz olarak giymelidir. Çıplak gözle kaynak yapılmamalı, kaynak gözlüğü muhakkak takılmalıdır. Kaynak kabini ve havalandırma sistemleri kesinlikle kaynak yapılmış olan işyerinde bulunmalıdır. Kaynakçılar, iş güvenliği konusunda bilgilendirilmeli ve teknik olarak yeterli olmalıdır.


Eritme işlemi, kaynak uygulamasında en fazla kullanılan yöntemdir. Birleştirilmek istenen metal yüzeylere yoğun bir ısı enerjisi verilerek bu yüzeylerin eriyerek biri birine kaynaması sağlanmaktadır. Kullanım alanına göre, bu birleştirme işlemi için münasip metalurjik özelliklere sahip ilave bir metal besleme elemanı da kullanılabilmektedir. Kaynak işlemine başlamadan önce, kaynak yapılacak yüzeylerin kaynağa uygunluğu kontrol edilmelidir. Parçaların biçimi, boyutsal özellikleri, et kalınlıkları, kaynak pozisyonu ve münasip kaynak yönteminin tercihi, uygunluk için kontrol edilecek kriterlerdir. Düşük enerji değerleriyle, yüksek sıcaklıklara ulaşmak, kaynak işlemi boyunca verimi arttıracaktır. Bu nedenle doğru kaynak yönteminin ve ekipmanının tercihi çok önemlidir. Ark kaynağı gibi elektrik akımını bir devre içerisinden geçirerek ısı oluşturan yöntemler verim açısından, oksi asetilen gibi geleneksel kaynak yöntemlerine göre çok çok üstündür. Üstelik AC(alternatif akım), DC(doğru akım) gibi akım üreteçlerinin kullanılabiliyor olması, değişik kaynak alanlarına göre verimin ve kaynak özelliklerinin optimize edilmesine yardım eder. Piyasa MIG/MAG kaynağı gibi otomasyona daha yaygın kaynak aletleri de mevcuttur.