Bir müzik eserinin oluşması için devamlı olarak bir araya gelen ve melodik değer kazanan notaların bütününe beste denilmektedir. Belli bir notaya karşılık gelen seslerin kullanılması nihayetinde oluşan eserlerin beste olabilmesi için yazılması ya da kaydedilmesi gerekir.
Beste, genelde müzisyenin içinde yaşadığı kültüre ve birikime göre değişir. Her komposizyon stiline münasip enstrümanların seçilmesi beste yapmak için gereken olan unsurlardan birisidir. Bir beste enstrümanlarla icra etmeden önce yazılı olarak notaya dökülmelidir. Bu notaların müzik kulağı olan kişiler tarafından ezberlenmesi nihayetinde besteler hafıza üstünden kolay bir biçimde çalınabilmektedir.
Bestelerin oluşması için ilk başta tür seçilmelidir. Her türün içinde geçen notaların uyumu ve enstrüman özellikleri değişiklik göstermektedir. Beste yaparken bir enstrüman çalmak gerekir. Profesyonel olarak bir ürünün beste sayılabilmesi için notaların enstrümanlar aracılığıyla tanımlanması gerekir. Klavye ya da piyano çok sesli bir duyum sağladığı için besteciler tarafından en fazla tercih edilen enstrümanlardandır. Beste düzeneği içinde akış diyagramını sağlamak gerekir. Bu diyagramı sağlamak için bir nakarat ve ölçü gerekir. Bestenin çeşidine göre hızının ölçüsü 5/8, 4/4 halinde değişebilmektedir. Belirlenen nakaratların ve ölçülerinden sonrasında güfte tarafına geçilebilir. Bu kısımda eserin sözleri belirlenmektedir.


Beste yapmak yaratıcılık ve müzik bilgisi istemektedir. Beste yapma kısmında önemli olan noktalardan birisi de kendinden sonra gelecek olan notanın tahmin edilebilmesidir. Müzisyenler genel olarak beste yaparken gitar ya da piyanodan faydalanmaktadır. Besteciler bir söz ya da melodiden esinlenebilirler. Sözdeki imge ve betimleler ile beraber melodilerin genişliği bir araya gelmelidir. Ünlü müzisyenlere göre beste doğal süreç istemektedir. Belli bir nota düzeneğinin oluşturulmasından sonra notaların birbirleri ile bağlantılı olması gerekir. Örnek verilecek olursa; do majör ile başlayan bir ton do, re, mi, fa, sol, la ve si notaları ile uyum içerisindedir. Bu notaların yerlerinin değiştirilmesi ile oluşan bir dizenin sonrasında, benzer ton üstünden bir nota geriye kaydırma yapılabilmektedir. Bu biçimde oluşan iki dize 1 veyahut 2 tekrardan sonra varyasyonlar durumunda tekrar çalınabilir. Notaların sürelerinin belirlenmesi ile beraber ortaya melodik bir düzen çıkabilmektedir.