Çok uzun zamandan beri doğduğu topraklardan uzak ve başka ülkelerde çoğunluk olarak yaşayan insanlara, diaspora denir.

Eski Yunan’da diaspora kavramı, bir anakentten çıkarak dünyanın çeşitli yerlerine koloniler kuran halk anlamına geliyor.

Daha sonraki dönemde sözcüğün en yaygın kullanım konusu, MÖ 586’daki Babil esaretinden sonra Yahudi kavminin tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte ortaya çıktı.

Tevrat’ın Yunanca çevirisinde geçen "dünyanın tüm ülkelerine darmadağın olacaksınız" ayeti, muhtemelen bu sözcüğün ikinci anlamının ana kaynağı olarak gösterilebilir.

ÜLKELERİNDEN UZAK YAŞARLAR

Diaspora; herhangi bir ulusun yurdundan, sömürü, işgal, işkence nedenlerinden dolayı ayrılarak veya ekonomik nedenlerden bağlantılı olarak ayrılmak zorunda kalarak, yabancı topraklara yerleşmesidir.DAĞILMIŞ TOPLULUKLAR

Diaspora dağılmış halkların, dağılmış olarak yaşayan topluluklarını ifade ediyor. Diaspora'da, bir topluluğun diaspora olarak nitelendirebilmesi için geri dönülmesi mümkün olmayan bir anayurt hayaline sahip olması gerektiren günümüzde bu felsefeden uzak olan topluluklar, kendilerini diaspora olarak görürler.