Kısaltmalar ve Açılımları


# A Alay
# AA Anadolu Ajansı
# AAFSE Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri
# AAM Atatürk Araştırma Merkezi
# AB Avrupa Birliği
# ABD Amerika Birleşik Devletleri
# ABS Motorlu taşıtlarda fren sistemi (Antilock Braking System)
# ACU ASYA TAKAS BİRLİĞİ.
# ADSL Asimetrik sayısal abone hattı (Asymmetric Digital Subscriber Line)
# AET Avrupa Ekonomik Topluluğu
# AFP Fransız Basın Ajansı (Agence France Press)
# AGİK Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı
# AGİT Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı
# AI Uluslararası Af Teşkilatı (Amnesty International)
# AID Uluslararası Kalkınma Ajansı (Agency for International Development)
# AIDS Edinilmiş bağışıklık yetersizliği belirtisi (Acquired immune deficiency syndrome)
# AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
# AİHS Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
# AK Avrupa Konseyi
# AKBİL Akıllı bilet
# AKDTYK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
# AKM Atatürk Kültür Merkezi
# AKPM Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
# AKUT Arama Kurtarma Teşkilatı
# AMU ARAP MAGREP BİRLİĞİ.
# AO Anonim ortaklık
# AOÇ Atatürk Orman Çiftliği
# AÖF Açıköğretim Fakültesi
# AP ABD Haber Ajansı (Associated Press)
# APS Acele Posta Servisi
# Apt. Apartman, apartmanı
# ARGE Araştırma geliştirme
# Arş. Gör. Araştırma Görevlisi
# As. Asker, askerî, askerlik
# As. İz. Askerî İnzibat
# Asb. Astsubay
# ASELSAN Askerî Elektronik Sanayii
# ASKİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi
# ASO Ankara Sanayi Odası
# AST Ankara Sanat Tiyatrosu
# astr. Astronomi
# astrol. Astroloji
# AŞ Anonim şirket
# AŞTİ Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi
# AT Avrupa Topluluğu
# Atğm. Asteğmen
# atm. Atmosfer
# ATO Ankara Ticaret Odası
# AÜ Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi
# Av. Avukat
# B Batı, bay
# BAE Birleşik Arap Emirlikleri
# bağ. Bağlaç
# BAĞ-KUR Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
# BBC İngiliz Radyo Televizyon Kurumu (British Broadcasting Corporation)
# BCG Verem aşısı (Bacillus Calmette Guèrin)
# Bçvş. Başçavuş
# BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
# BDT Bağımsız Devletler Topluluğu
# BE Büyükelçi
# belgeç Belgegeçer (faks)
# bitb. Bitki bilimi
# biy. Biyoloji
# bk. Bakınız
# bl. Bilişim
# Bl. Bölük
# BM Birleşmiş Milletler
# Bn. Bayan
# Bnb. Binbaşı
# bot. Botanik
# BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi
# Böl. Bölüm
# bs. Baskı, basım
# Bşk. Başkan, başkanlık, başkanı, başkanlığı
# BUE Avrupa Birliği Bankası (Bank of Union European)
# Bul. Bulvar, bulvarı
# Bulg. Bulgarca
# BÜ Boğaziçi Üniversitesi
# C Cilt
# Cad. Cadde, caddesi
# CAEC Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (Consultative Assembly of European Council)
# cal Kalori
# CAO Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (Civil Aviation Organization)
# CC Konsolosluk birimi (Corps Consulaire)
# CD Kordiplomatik (Corps Diplomatique)
# CDH Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı (Cour Europeenne des Droits de l'Homme)
# CE Avrupa Konseyi (Council of Europe)
# CENTO Merkezî Antlaşma Örgütü (Central Treaty Organization)
# CIA ABD Merkezî Haber Alma Teşkilatı (Central Intelligence Agency)
# CIF Maliyet-sigorta-navlun (cost, insurance, freight)
# CIOS Uluslararası Bilimsel Organizasyon Konseyi (Conseil International pour l'Organisation Scientifique)
# CIP Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim
# CIP Ticaretle uğraşan önemli kişiler (Commercially Important Person)
# cm Santimetre
# CMUK Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
# CNRS Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (Centre National de la Recherche Scientifi
# coğ. Coğrafya
# COMECON Doğu Bloku Ülkeleri Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi (Council for Mutual Economic Asistance)
# cos Kosinüs
# CSO Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
# CTEC Microsoft Yetkili Teknik Eğitim Merkezleri.
# Cum. Bşk. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı
# CÜ Cumhuriyet Üniversitesi
# ÇAYKUR Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
# çev. Çeviren
# ÇS Çimento Sanayisi
# ÇUKOBİRLİK Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
# ÇÜ Çankaya Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi
# Çvş. Çavuş
# D Doğu
# dal Dekalitre
# dam Dekametre
# DAP Doğu Anadolu Projesi
# db. Dil bilimi
# dbl. Dil bilgisi
# DDT Böcek öldürücü (Dichloro-diphenol-trichloro-ethane)
# DDY Devlet Deniz Yolları
# DEÜ Dokuz Eylül Üniversitesi
# dg Desigram
# DGM Devlet Güvenlik Mahkemesi
# DGS Dikey Geçiş Sınavı
# DHMİ Devlet Hava Meydanları İşletmesi
# DİE Devlet İstatistik Enstitüsü
# dk. Dakika
# dl Desilitre
# DLH Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü
# dm Desimetre
# DMO Devlet Malzeme Ofisi
# DNA Deoksirübo nükleik asit
# Doç. Doçent
# doğ. Doğum tarihi
# DPT Devlet Planlama Teşkilatı
# Dr. Doktor
# drl. Derleyen
# DSİ Devlet Su İşleri
# DSÖ Dünya Sağlık Örgütü
# DT Devlet Tiyatroları
# DTCF Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
# DTÖ Dünya Ticaret Örgütü
# DÜ Dicle Üniversitesi
# Dz. Kuv. Deniz Kuvvetleri
# Dz. Kuv. K. Deniz Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı
# dzl. Düzenleyen
# e. Edat
# EAC Avrupa İş Birliği Örgütü (European Association for Cooperation)
# EAT Eski Anadolu Türkçesi
# EBU Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union)
# ECO Ekonomik İşbirliği Örgütü.
# ECOWAS : Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu.
# Ecz. Eczacı
# ed. Edebiyat, editör
# EDC Avrupa Savunma Topluluğu.
# EDIG Avrupa Savunma Sanayi Grubu.
# EEG Beyin akım grafiği (Elektroensefalogram)
# EFT Elektronik fon transferi
# EFTA Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi/Birliği (European Free Trade Area/Association)
# EGO Elektrik, Gaz, Otobüs İşletmeleri (Ankara Belediyesi)
# EİEİ Elektrik İşleri Etüt İdaresi
# EKG Kalp akım grafiği (Elektrokardiyogram)
# ekon. Ekonomi
# ELAL : İsrail Hava Yolları.
# EMG Kas akım grafiği (Electromyographie)
# EMK Elektromotor kuvvet
# Ens. Enstitü, enstitüsü
# EPA Avrupa Parlamenterler Örgütü (European Parliamentary Association)
# EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
# ERDEMİR Ereğli Demir Çelik Fabrikaları
# Erm. Ermenice
# ESA Merkezi Paris te bulunan ve 1975 yılında kurulan Avrupa Uzay Dairesi.
# ESA Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency)
# ESHOT Elektrik, Su, Hava Gazı, Otobüs, Tramvay İşletmeleri (İzmir Belediyesi)
# ET Eski Türkçe
# EÜ Ege Üniversitesi
# F Fiyat, fiyatı
# f. Fiil
# Fak. Fakülte
# FAO BM Gıda ve Tarım Teşkilatı (Food and Agriculture Organization)
# Far. Farsça
# FBI ABD Federal Araştırma Bürosu (Federal Bureau of Investigation)
# FEI Uluslararası binicilik federasyonunun kısa adı.
# fel. Felsefe
# FIBA Uluslararası Basketbol Federasyonu (Fédération Internationale de Basketball Association)
# FIDE Dünya Satranç Federasyonu'nun kısa adı .
# FIDE Uluslararası Satranç Federasyonu (Fédération Internationale des Échecs)
# FIFA Uluslararası Futbol Federasyonu (Fédération Internationale de Football Association)
# FILA Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu (Fédération Internationale des Luttes Associées)
# FIR Uçuş hattı düzenlemesi (Flight Information Region)
# fil. Filoloji, filolojisi
# FİSKOBİRLİK Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
# fiz. Fizik
# fizy. Fizyoloji
# FKB Fizik, kimya, biyoloji
# FM Frekans modülasyonu (Frequency Modulation)
# Fr. Fransızca
# FÜ Fırat Üniversitesi
# g Gram
# G Güney
# GAP Güneydoğu Anadolu Projesi
# GATA Gülhane Askerî Tıp Akademisi
# GAZÜ Gaziantep Üniversitesi
# GB Bilgisayarda bellek birimi (Gigabyte)
# GB Gümrük Birliği
# GB Güneybatı
# GD Güneydoğu
# Gen. General
# geom. Geometri
# gn. Genel
# Gnkur. Genelkurmay
# GOÜ Gazi Osmanpaşa Üniversitesi
# Gön. Gönderen
# gr. Gramer
# Grt Groston
# GSM Mobil cep telefonu (Global System for Mobile Communications)
# GSMH Gayrisafi millî hasıla
# GSYH Gayrisafi yurt içi hasıla
# GÜ Gazi Üniversitesi
# H Hicri
# HA Harp Akademisi
# HABITAT Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı (Centre for Human Settlements)
# HAVAŞ Hava Alanları ve Yer Hizmetleri Genel Müdürlüğü
# HDD Ana bellek sürücüsü (Hard Disk Drive)
# hek. Hekimlik, hekim, hekimi
# HIV AIDS hastalığına neden olan virüs (Human Immunodeficiency Virus)
# hl Hektolitre
# hlk. Halk ağzı
# hm Hektometre
# HMUK Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu
# HO Harp Okulu
# Hs. Uzm. Hesap Uzmanı
# Hst. Hastane, hastanesi
# huk. Hukuk
# HÜ Hacettepe Üniversitesi
# Hv. Kuv. Hava Kuvvetleri
# Hv. Kuv. K. Hava Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı
# Hz. Hazret
# Hz. Hizmet, hizmette
# Hz. öz. Hizmete özel
# hzl. Hazırlayan
# IAAF Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu (International Amateur Athletic Federation)
# IAEA Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (International Atomic Energy Agency)
# IATA : Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği.
# IATA Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association)
# ICAO Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization)
# ICC Uluslar arası Ticaret Odası.
# ICJ Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice)
# ICRC Uluslararası Kızılhaç Komitesi (International Committee of the Red Cross)
# IDA Uluslararası Kalkınma Bankası (International Development Association)
# IDB İslam Kalkınma Bankası (Islamic Development Bank)
# ILO Uluslararası Çalışma Teşkilatı (International Labor Organization)
# IMF Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund)
# IMO Uluslararası Denizcilik Teşkilatı.
# INTERPOL Uluslararası Cinayet Polisi Komisyonu (International Criminal Police Commission)
# IOC Uluslararası Olimpiyat Komitesi (International Olympic Committee)
# IPI Uluslararası Basın Enstitüsü (International Press Institute)
# IRO Uluslararası Mülteci Teşkilatı (International Refugee Organization)
# ISBN Uluslararası standart kitap numarası (International Standard Book Number)
# ISMN Uluslararası standart müzik numarası (International Standard Music Number)
# ISO Uluslararası Standartlar Örgütü (International Organization for Standardization)
# ISSN Uluslararası standart dizi numarası (International Standard Number)
# ITO Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Birliği (International Trade Organization)
# ITU Uluslar arası Telekominikasyon Birliği.
# İbr. İbranice
# İETT İstanbul Elektrik, Tünel, Tramvay İşletmesi
# İKÖ İslam Konferansı Örgütü
# İMKB İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
# İng. İngilizce
# is. İsim
# İSDEMİR İskenderun Demir Çelik Fabrikaları
# İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
# İSO İstanbul Sanayi Odası
# İsp. İspanyolca
# İŞKUR Türkiye İş Kurumu
# işl. İşleyen
# İŞOT İstanbul Şehirler Arası Otobüs Terminali
# İt. İtalyanca
# İTB İstanbul Ticaret Borsası
# İTO İstanbul Ticaret Odası
# İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi
# İÜ İstanbul Üniversitesi
# İZTB İzmir Ticaret Borsası
# İZTO İzmir Ticaret Odası
# J Jandarma
# JAL Japon Hava Yolları (Japan Airlines)
# Jap. Japonca
# jeol. Jeoloji
# JGK Jandarma Genel Komutanlığı
# K Komutan, komutanlığı
# K Kuzey
# KARDEMİR Karabük Demir Çelik Fabrikaları
# KB Kuzeybatı
# KBB Kulak, Burun, Boğaz
# KD Kuzeydoğu
# KDV Katma değer vergisi
# KEİ Karadeniz Ekonomik İş Birliği
# kg Kilogram
# KGB Sovyet Gizli Haber Alma Teşkilatı (Komitet Gossudarrstvennoi Bezopastnosti)
# KHK Kanun hükmünde kararname
# KİK Kamu İhale Kurumu
# kim. Kimya
# KİT Kamu İktisadi Teşekkülü
# KKK Kara Kuvvetleri Komutanlığı
# KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
# km Kilometre
# KMS Kurumlar İçi Merkezî Eleme Sınavı
# KOBİ Küçük ve Orta Boy (Ölçekli) İşletme
# KOİ Kamu Ortaklığı İdaresi
# koor. Koordinasyon
# Kor. Kolordu
# Kora. Koramiral
# Korg. Korgeneral
# KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
# KPDS Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı
# krş. Karşılaştırınız
# KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi
# Kur. Bşk. Kurmay Başkanı, Başkanlığı
# Kur. Kurmay
# KÜ Kırıkkale Üniversitesi
# l Litre
# Lat. Latince
# LCV Lütfen cevap veriniz
# LES Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı
# LİBOR Londra bankaları gecelik faiz oranı
# LP Uzunçalar (Long play)
# LPG Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Liquified Petroleum Gas)
# LPGA : Bayanlar Profesyonel Golf Birliği.
# Ltd. Limitet
# m Metre
# M Miladi
# Mac. Macarca
# Mah. Mahalle, mahallesi
# Mah. Mahkeme, mahkemesi
# man. Mantık
# mat. Matematik
# MB Bilgisayarda bellek birimi (Megabyte)
# Md. Müdür, müdürlük, müdürlüğü
# MEB Millî Eğitim Bakanlığı
# mec. Mecaz
# MGK Millî Güvenlik Kurulu
# mim. Mimarlık
# min. Mineraloji
# MİT Millî İstihbarat Teşkilatı
# MK Medeni Kanun
# MKE Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu
# MKS Metre-Kilogram-Saat
# MKYK Merkez Karar Yönetim Kurulu
# mm Milimetre
# MOSSAD İsrail Gizli Haber Alma Örgütü
# MÖ Milattan önce
# MPİ Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
# MPM Millî Prodüktivite Merkezi
# MS Milattan sonra
# MSÜ Mimar Sinan Üniversitesi
# MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
# MÜ Marmara Üniversitesi, Muğla Üniversitesi
# Müh. Mühendis, mühendisi, mühendislik
# Mür. Müracaat
# müz. Müzik
# MYK Merkez Yönetim Kurulu
# NASA Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi (National Aeronautics and Space Administration)
# NATO Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (North Atlantic Treaty Organization)
# NOTAM Havacılar ve denizciler için uyarı bildirimi (Notice to Airmen)
# Nö. Nöbet, nöbetçi
# Nö. Sb. Nöbetçi subayı
# Nu. Numara
# OAPEC Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü
# ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi
# OECD Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organization for Economic Cooperation and Development)
# Okt. Okutman
# Onb. Onbaşı
# OPEC Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (Organization of Petroleum Exporting Countries)
# Opr. Operatör
# Or. Ordu
# Ora. Oramiral
# Ord. Ordinaryüs
# Org. Orgeneral
# Ort. Ortaklık, ortakları, ortaklığı
# OSB Organize Sanayi Bölgesi
# OSCE : Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın kısaltması.
# Osm. T. Osmanlı Türkçesi
# OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu
# ÖİB Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
# öl. Ölüm tarihi
# ör. Örnek
# ÖSS Öğrenci Seçme Sınavı
# ÖSYM Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi
# ÖTV Özel tüketim vergisi
# ÖYK Özelleştirme Yüksek Kurulu
# ÖYS Öğrenci Yerleştirme Sınavı
# öz. Özel
# ped. Pedagoji
# PEN Uluslararası Yazarlar Birliği (International Association of Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists)
# PETKİM Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü
# PK Posta kutusu
# PO Petrol Ofisi
# POAŞ Petrol Ofisi Anonim Şirketi
# Port. Portekizce
# Prof. Profesör
# psikol. Psikoloji
# PTT Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
# RAM Bilgisayarda okunabilir ve yazılabilir bellek (Random Access Memory)
# RC Kızılhaç (Red Cross)
# RCD Kalkınma İçin Bölgesel İş Birliği (Regional Cooperation for Development)
# RNA Ribo nükleik asit
# ROM Bilgisayarda yalnızca okunabilir bellek (Read-Only Memory)
# Ro-Ro Gemiye taşıt indirme bindirme (rolon-roloff)
# RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
# Rum. Rumence
# Rus. Rusça
# S Sayı
# s. Sayfa
# sa. Saat
# SALT Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri (Strategic Arms Limitation Talks)
# SAS Su Altı Savunma (Komandoları)
# SAT Su Altı Taarruz (Komandoları)
# Sb. Subay
# SBF Siyasal Bilgiler Fakültesi
# SEK Süt Endüstrisi Kurumu AŞ
# SEKA Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu
# sf. Sıfat
# SHÇEK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
# SKT Son kullanma tarihi
# Sl. Slavca
# sn. Saniye
# Sn. Sayın
# snt. Santral
# Sok. Sokak
# SOS Uluslararası yardım isteme uyarısı (Save Our Souls)
# sos. Sosyoloji
# sp. Spor
# SPK Sermaye Piyasası Kurulu
# SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği
# SSK Sosyal Sigortalar Kurumu
# STK Sivil Toplum Kuruluşu
# STÖ Sivil Toplum Örgütü
# SÜ Selçuk Üniversitesi
# Ş Şirket
# Şb. Şube
# t Ton
# T. Türkçe
# T.C. Türkiye Cumhuriyeti
# TAEK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
# TAI Türk Havacılık Sanayii (Turkish Aerospace Industry)
# TAO Türk Anonim Ortaklığı
# tar. Tarih
# TARİŞ Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
# TASS Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı (Telegrafnoe Agentstvo Sovetskogo Soyuza)
# TAŞ Türk Anonim Şirketi
# Tb. Tabur
# TBB Türkiye Barolar Birliği
# TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi
# TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
# TCK Türk Ceza Kanunu
# TCK Türkiye Cumhuriyeti Karayolları
# TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
# TCZB Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
# TDÇİ Türkiye Demir Çelik İşletmeleri
# TDİ Türkiye Denizcilik İşletmeleri
# TDK Türk Dil Kurumu
# TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim AŞ
# TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
# TEFE Toptan eşya fiyatları endeksi
# TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ
# TEK Türkiye Elektrik Kurumu
# tek. Teknik, teknoloji
# tel. Telefon
# telg. Telgraf
# TEM Avrupa Transit Kara Yolu (Trans European Motor Way)
# TETAŞ Türkiye Elektrik, Ticaret ve Taahhüt AŞ
# TGC Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
# TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası
# Tğm. Teğmen
# THA Türk Haberler Ajansı
# THK Türk Hava Kurumu
# THK Türk Hukuk Kurumu
# THY Türk Hava Yolları
# TIR Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı (Transport International Routier)
# tic. Ticaret
# TİGEM Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
# TİKA Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı
# TİM Türkiye İhracatçılar Merkezi
# TİSK Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu
# tiy. Tiyatro
# TKAE Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
# TKB Türk Kadınlar Birliği
# TKF Toplu Konut Fonu
# TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri
# TL Türk lirası
# tlks. Teleks
# tls. Telsiz
# TM Türk malı
# TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
# TMO Toprak Mahsulleri Ofisi
# TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
# TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
# TOEFL Yabancı dil olarak İngilizce testi (Test of English as a Foreign Language)
# TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
# Top. Topçu
# TP Türk Petrolleri
# TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
# TR Türkiye
# TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
# TSE Türk Standartları Enstitüsü
# TSİ Türkiye saati ile
# TSK Türk Silahlı Kuvvetleri
# TT Türkiye Türkçesi
# TTB Türk Tabipleri Birliği
# TTK Türk Tarih Kurumu
# TTKB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
# TTOK Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
# Tug. Tugay
# Tuğa. Tuğamiral
# Tuğg. Tuğgeneral
# TUS Tıpta Uzmanlık Sınavı
# TÜ Trakya Üniversitesi
# TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi
# TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
# TÜFE Tüketici fiyatları endeksi
# Tüm. Tümen
# Tüma. Tümamiral
# Tümg. Tümgeneral
# TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi
# TÜRDOK Türkiye Dokümantasyon Merkezi
# TÜRKSAT Türk uydusu (Turkish satellite)
# TÜRSAB Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
# TÜTAV Türk Tanıtma Vakfı
# TV Televizyon
# TZDK Türkiye Zirai Donatım Kurumu
# TZOB Türkiye Ziraat Odaları Birliği
# UEFA Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (Union of European Football Associations)
# UFO Tanımlanmamış Uçan Nesne (Unidentified Flying Object)
# UHF Ultra yüksek frekans (Ultra High Frequency)
# UK Birleşik Krallık, İngiltere (United Kingdom)
# UN Birleşmiş Milletler (United Nations)
# UNAC Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Teşkilatı (United Nations Aid to Children)
# UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim ve Kültür Örgütü'nün kısaltması.
# UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
# UNICEF Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (United Nations International Children's Emergency Fund)
# UNİDO Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü'nün kısa adı.
# UNO Birleşmiş Milletler Teşkilatı (United Nations Organization)
# UPI Uluslararası Basın Birliği (United Press International)
# UPU Uluslararası Posta Birliği (Universal Postal Union)
# USA Amerika Birleşik Devletleri (United States of America)
# USAŞ Uçak Sanayi AŞ
# UÜ Uludağ Üniversitesi
# Uzm. Uzman
# Ü Üniversite
# Üçvş. Üstçavuş
# ÜDS Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı
# ÜFE Üretici fiyatları endeksi
# ünl. Ünlem
# ÜT Üretim tarihi
# Ütğm. Üsteğmen
# vb. Ve başkası, ve başkaları, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi
# vd. Ve devamı, ve diğerleri
# VDMK Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
# Vet. Veteriner
# VHF Çok yüksek frekans (Very High Frequency)
# VIP Çok önemli kişi (Very Important Person)
# vs. Vesaire
# w Elektrik güç birimi (Watt)
# WAP Kablosuz uygulama protokolü; İnternet sistemine kablosuz erişim (Wireless Application Protocol)
# WB Dünya Bankası (World Bank)
# WFP : DÜNYA GIDA PROGRAMI.
# WHO Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization)
# WIPO : Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü.
# WTO Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization)
# Y. Mim. Yüksek mimar
# Y. Müh. Yüksek mühendis
# Yay. Yayını, yayınları
# Yb. Yarbay
# Yd. Sb. Yedek subay
# YDS Yabancı Dil Sınavı
# YKr Yeni kuruş
# YÖK Yükseköğretim Kurulu
# YÖS Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı
# Yrd. Doç. Yardımcı Doçent
# YSE Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüğü
# YSK Yüksek Seçim Kurulu
# YTL Yeni Türk lirası
# YTÜ Yıldız Teknik Üniversitesi
# Yun. Yunanca
# YURTKUR Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
# yy. Yüzyıl
# YYÜ Yüzüncü Yıl Üniversitesi
# Yzb. Yüzbaşı
# ZF Ziraat Fakültesi
# zf. Zarf
# zm. Zamir
# ZMO Ziraat Mühendisleri Odası
# zool. Zooloji