Bizans İmparatorluğu'nda illeri yöneten devlet görevlisi anlamına gelen Tekfur, günümüzde "Vali" olarak bilinmektedir.


Tekfur Ermenice'den gelen bir sözcük olmakla birlikte Osmanlı Türkçesi'nde Hıristiyan hükümdarlara verilen bir addır.

Kökeni Takavor, anlamı ise "taç taşıyan"dır.

Bizans İmparatorluğu'nda merkez dışındaki şehirlerin müstakil valilerine Tekfur denirdi. Bunların idari ve askeri vazifeleri vardı. Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında Tekfurlarla çok sıkı münasebet kuruldu.

Tekfurlar Türk akınlarından korunup, istiklallerini muhafaza etmek için Türklere çok miktarda vergi verirlerdi.

HARMANKAYA TEKFURU
Tekfurların bazıları durumlarını muhafaza edebilmek için Türk kumandan ve beyleriyle akraba olma yollarına başvururlardı. Bu sebepten kızlarını Türk kumandan veya oğullarına gelin verirlerdi.

Tekfurların içinden Müslüman olanlar da oldu. Bunlardan Harmankaya Tekfuru Köse Mihal en meşhurudur. Osmanlı Devletine ve İslamiyete hizmetlerde bulundu.

TEKFUR YERİNE VALİ
Bizans İmparatorluğu yıkılınca tekfurluk da tamâmen tarihe karıştı. Tekfurların yerini ise günümüzün "vali"leri aldı.