Bugüne kadar Paris'de birçok görüşme yapılmış ve antlaşma imzalanmıştır. Bazıları şöyledir:

Paris Antlaşması (1303), Fransa Kralı IV. Philip ile İngiltere Kralı I. Edward arasında imzalanan antlaşma
Paris Antlaşması (1763) - Yedi Yıl Savaşı'nın bitmesi için 10 Şubat'ta imzalanan antlaşma
Paris Barışı (1783)
Paris Antlaşması (1783) - Amerikan bağımsızlık savaşını sona erdiren antlaşma
Paris Antlaşması (1802) - Fransa'nın Mısır Seferi'nin bitiminden sonra Fransa ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan barış antlaşması
Paris Antlaşması (1856) - Kırım Savaşı'nı sona erdiren antlaşma
Paris Antlaşması (1947) - İkinci Dünya Savaşı müttefik kuvvetleriyle Bulgaristan, Macaristan, İtalya, Romanya ve Finlandiya arasında imzalanan resmi barış antlaşması
Paris Antlaşması (1951) - İkinci Dünya Savaşından sonra Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa, Batı Almanya ve İtalya arasında imzalanan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kuran antlaşmadır.