Mezopotamya Uygarlığı


Fırat ve Dicle ırmakları arasında kalan bölgedir.
Burası kuzeyde Anadolu, doğuda İran yaylası, batıda, Suriye çölleri, güneyde Basra Körfezi ile Arabistan çöllerine kadar uzanan bölgedir.
İki kesimde görülmektedir. Kuzeye Yukarı Mezopotamya, güneye Aşağı Mezopotamya denir.
Mezopotamya'da genellikle, taş olmadığı için, toprak ve kerpiçden evler yapılmıştır. (Bu da günümüze kadar az eserin kalmasına neden olmuştur. İklimsel özellik.)
Mezopotamya'da çok sayıda savaş olmuştur.