Büyük Selçuklu Devleti’nin toprakları yönetmek için kullandığı sistemin aynısını Anadolu Selçuklu Devleti tarafından kabul görülüp kullanılmıştır. Devletin toprakları 5 kısımdan oluşmaktadır bunlar Has, İkta, Vakıf, Haraci, Mülk’ten oluşmaktadırlar. Yönetimin daha kontrollü olup verim alınması için böyle bir sistem kullanılmasına karar verilmiştir.

Has Arazi elde edilen gelirler hanedan kasasına gider ve ihtiyaçları karşılanır.

İkta Arazi devlet arazisi olarak işlenir geliri askerlere ve çiftçilerin ihtiyacı için kullanılır.

Vakıf Arazi adındanda anlaşılacağı gibi gelirleri vakıflara, din gibi ülkenin kültürel zenginliklerine korumak amaçlı kullanılır. Camiler, hanlar, kervansarayların inşaası yapılır.

Harici Arazi vergi oranları yüksektir. Müslüman olmayan kişiler tarafından işletilir geliri çiftciye ve sahiplerine gider.

Mülk Arazi insanlar tarafından alım satımı yapılabilen arazi türüdür. Üstün başarı gösteren devlet adamlarına mükafat olarak verilir. Yönetim ve askerlerin elinde bulunan topraklardır.