Bir varmış bir yokmuş, bir zamanlar kendisine kötülük etmiş olan kurnaz tilkiden intikam almak için fırsat kollayan bir kurt varmış.

Bir gün kurt ormanlar kralı aslanın hasta olduğunu duymuş.

“Saygıdeğer kralım, sizin hasta olduğunuzu duydum, uzak yerden geldim, sırf size çare bulmak için dağları taşları aştım” demiş.

Aslan, kurdun bu çabasından çok hoşlanmış:

“Söyle bakalım nedir benim derdime çare?”

“Sizin topraklarınızda şişman bir tilki yaşar. İşte o tilkinin derisini yüzüp karnınıza sarmanız lazım. Hastalığınıza birebir gelecektir.”

Aslan tilkiye haber göndermiş:

“Tez elden huzuruma çıkarılsın” diye buyurmuş.

Kral emri vermiş vermesine ama tilkinin de bu durumdan haberi olmuş. Kurnaz tilki zaten aslanın mağarasının altındaki dehlizlerde yaşar, kralın konuşmalarını duyarmış. Kurdun kendine hazırladığı tuzağı duyunca hemen gidip bol bol sarımsak yemiş. Ardından da çamurlara yatmış kalmış, kürkü baştan aşağı keçe gibi çamurlarla kaplanmış.

Sonra da kralın huzuruna çıkmış:

“Sevgili kulum tilki, gel seni bir kucaklayayım” demiş aslan.

“Efendim, ben de size yaklaşmak için can atıyorum, ama bu saygısızlık olacaktır, çünkü fena halde sarımsak kokuyorum. Sonra üstüm başım da çamur içinde.”

“Neden böyle çamura battın” diye sormuş aslan kral.

“Sormayın efendim. Sizin hasta olduğunuzu duydum. Ve derdinize deva bulmak için bataklıklarda yaşayan bilge baykuşa gittim. Çamurlara bata çıka ona ulaştım ve çareyi buldum!”

“Gerçekten mi?” diye sevinmiş aslan.

“Evet efendim. Sizin kullarınız arasında kuyruksuz bir kurt varmış. Onun derisi yüzülecek ve sırtınıza konulacakmış. Siz de anında iyileşecekmişsiniz.”

Bunun üstüne aslan derhal kurdu çağırtmış. Kurt tilkinin yüzülen derisini göreceğini sandığından güle oynaya kralın yanına çıkmış.

Onu kim mi bekliyormuş? Sandığınız gibi tilki derisi değil, aslanın muhafızları!

Zavallı kurt derisini kaybetmiş. Kendi kazdığı kuyuya kendi düşmüş.