Türk’ü ölümden, O’dur kurtaran
O’dur yeniden ,Türklüğü kuran
Yaptığı ordu, düşmanı kovdu
Ulusu yurdu O’dur yaratan

Türk’ün dileği O’nun ereği
Yüce yüreği Türklüğe vatan
Bu memleketi, Cumhuriyeti
Canıyla etti Bize armağan
Bizi yücelten, Atamızsın sen
Yürür izinden, Sana inana