Biz anaokulu çocuklarıyız
Hem çalışır hem oynarız
Öğretmeni candan dinler
Neler öğretir o bize neler

Kâğıt, kalem silgi, defter
Bizi ancak onlar adam eder
Öğretmeni candan dinler
Neler öğretir o bize neler