Şehirleşme birçok etkenle birlikte insanların yerleşim yerlerine sahip olmasıyla oluşur. Şehirleşmede eğitim, sağlık, ulaşım, ticaret, tarım, sanayi etkilidir. Bu nedenle şehirler bu hizmetlerin gelişmiş olduğu yerlerde ilerlemiştir.

Şehirleşmenin nüfus üzerindeki etkileri daha çok kültüreldir. Fakat şehirleşme iş imkanları fazla olduğundan çalışan nüfusun fazla olması da söz konusudur. Ayrıca şehirlerdeki hizmet alanlarının gelişmişliği şehir nüfusu olumlu yönde etkiler. Ülkemizde köyden kente göç oranı bu nedenle fazladır.

Şehirleşme nüfusun özelliklerini şu şekilde etkiler:
  • Okuryazar insan fazladır.
  • Yetişmiş insan fazladır.
  • Çalışan insan sayısı fazladır.
  • Doğum ve ölüm oranları birbirine yakındır.
  • Şehirler iç göçten en çok etkilenen yerleşim yerleridir.
  • Yaşlı nüfus azdır, genç nüfus fazladır.
  • Eğitim gören nüfus fazladır.