İki veya daha fazla doğum haritasının birbirleriyle kıyaslanmasıdır.