Hüseyin Avni Bey/Paşa (ailesinin aldığı soyadı: Zaimler, 1877 Manastır - 10 Mart 1930 Adana) Türk asker ve siyasetçi.

Nüfus Nazırı Mustafa Bey'in oğluydu. Manastır İptidai Mektebi, Askerî Rüştiyesi ve İdadisini tamamladıktan sonra Eylül 1893'te Harbiye Mektebine girdi. Kasım 1895'te Piyade Mülazım rütbesiyle mezun olarak Rumeli Ordusu'na katıldı. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'na katıldı. 1903'te Yüzbaşı, 1908'de Kolağası rütbesine terfi etti.

Meşrutiyetin ilânından sonra Manastır Merkez Komutanlığı'na atandı. Temmuz 1909'da Yanya Polis Müdürü oldu. Binbaşı rütbesine terfi etti. Balkan Savaşları'nda yaralandı. Sırp Ordusu'na esir düşerek Niş'e götürüldü. Ağustos 1914'te Jandarma sınıfına geçerek Adana Jandarma Alay Komutanı oldu. Bu görevdeyken Ermeni çetelerine karşı savaştı. Ağustos 1916'ta Kaymakam rütbesine terfi ederek İzmir Jandarma Alay Komutanı oldu. Mart 1918'de Miralay rütbesine terfi ettiyse de ticaretle meşgul olduğuna dair ihbar üzerine Mayıs 1918'de emekliye sevk edildi.

Mütarekeden sonra İngilizler tarafından Ermeni kırımı ile ilgili olarak arandığı için saklandı. İzmir'in işgal edilmesi üzerine Millî Mücadele'ye katıldı. Eylül 1919'de Akhisar Havalisi Komutanına asaleten, Şubat 1920'de İzmir Kuzey Cephesi Komutanı vekaleten atandı.

Birinci TBMM'e Saruhan (Manisa) mebusu olarak seçildiyse de Biga Mutasarrıfı ve Komutanı olarak Ahmet Anzavur kuvvetlerine karşı mücadele verdiği için Ankara'ya gelemedi.

TBMM tarafından süresiz izinli sayılarak 5 Eylül 1920 Konya Mevkii Komutanı oldu. Konya'da isyanları bastırdıktan sonra Ocak 1921'de meclise katıldı. II. ve III. dönemde Cebelibereket (Osmaniye) mebusu seçilip ölümüne kadar milletvekilliğini korudu.

21 Kasım 1923 tarihli kararıyla Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası ile taltif edildi. 24 Ocak 1924 tarihli ve 400 sayılı kanun uyarınca Mirliva rütbesine terfi ettirildi ve Paşa oldu. Aynı yıl ordudan emekli oldu.

1930 yılında Adana'da vefat etti.