İhsan Lâtif Sökmen (d. 1873, İstanbul - ö. 27 Aralık 1955), Türk asker ve siyasetçi.

1895 yılında Mekteb-i Harbiye'yi bitirdikten sonra Mekteb-i Erkan-ı Harbiye'den mezun oldu. Osmanlı-Yunan Savaşı (1897)'nda ve Balkan Savaşları'nda görev aldı. Atina Askerî Ataşeliği, Yemen Kolordusu Kurmay Başkanlığı, Edremit Fırkası Komutanlığı, Muş Fırkası Komutanlığı görevlerinde bulundu. I. Dünya Savaşı başladığında Kafkasya Cephesi'nde 9. Kolordu Komutanlığı görevini yürütürken Sarıkamış Muharebesi esnasında 22 Aralık 1914 tarihinde Rus Ordusu'na esir düştü ve Sibirya'ya sürüldü. Mayıs 1915'te Sibirya'dan kaçmayı başararak Çin, Japonya, ABD ve Yunanistan üzerinden Eylül 1915'te İstanbul'a döndü. Ekim 1915'te emekliye ayrıldı. İstanbul Şehremaneti Yeniköy Belediye Başkanlığı, Pursaklar Müfettişliği görevlerini yürüttü. 1919 yılında yeniden aktif göreve döndü. Divân-ı Harp ve Harbiye Dairesi Başkanlığı görevine atandı. Aynı yıl Ankara Hükûmeti tarafından gizli bir kuruluş olan İstanbul Müdafaa-yı Hukuk Başkanlığı'na getirildi. Bu görevinde Anadolu'ya silah ve cephane gönderilmesini sağladı. Başarılarından dolayı Kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası ile taltif edildi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kısa bir süre İzmir İskan Mıntıka Müdürlüğü görevini yürüttükten sonra 1924 yılında İzmir Valiliğine atandı. 1926 yılında yapılan ikinci TBMM ara seçimlerinde İstanbul milletvekili seçildi. 1927-1931 yılları arasında İstanbul ve 1931-1946 yılları arasında Giresun milletvekili olarak görev yaptı. IV. Dönem Millî Müdafaa Encümeni Reisliği, V. ve VI. Dönem Arzuhal Encümeni Reisliği, VI. ve VII. Dönem Kütüphane Encümeni Başkanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Eserleri
  • Serencam-ı Harp
  • İran'ın Ahval-i Askeriye ve Siyasası