Adeta elinde tabletle doğan çocuklar için ileride oluşabilecek ciddi tehdit ve riskleri önlemek üzere bazı tedbirler almak gerekir. Çocuğun gelişiminde en büyük role sahip olan ailelere verilecek en önemli mesaj, ekran karşısındaki sürenin kısıtlanması gerektiği olacaktır. Çocukların beyin gelişiminin büyük oranda 3 yaşında tamamlandığı düşünülünce, özellikle 3 yaştan önce ekranlarla neredeyse hiç tanıştırılmamaları gerektiği anlaşılabilir. Nitekim Pedagoji Derneği’ne göre çocukların yaşlarına göre maruz kaldıkları maksimum ekran süreleri şu şekilde olmalıdır:
0-3yaş: Olabildiğince ekrandan uzak tutulmalıdır.
3-6 yaş: Günlük toplam süre 20-30 dakikayı geçmemelidir.
6-9yaş: Günlük toplam süre 40-50 dakikayı geçmemelidir.
9-12yaş: Günlüktoplamsüre60-70 dakikayı geçmemelidir.
12 yaş üzeri: Günlük toplam süre 120 dakikayı geçmemelidir.*
Yukarıda belirtilen sürelere tablet, telefon, bilgisayar ve televizyon dahildir.