Bir okültist olan Alexandre Saint-Yves d'Alveydre, “aydınlanmış inisiyelerin yönetimi” anlamında bir sinarşik yönetimi tanımlamıştı. Dünya Hükümeti (World Government, Planetary Management ) yönetimi, idealde tüm insanlığı yönetecek ve en yüksek ruhi ve sosyal temeller üzerine inşa edilecek tek bir “dünya hükümeti” anlamına geliyordu.

Buna göre, tüm dünyanın bir aydınlanmış insanlar grubu tarafından yönetildiği bu hükümetin oluşturulması için dünya tarihinde gerçekleşen ve halen devam eden olayları yönlendiren gizli ve büyük bir güce sahip olan bir grup mevcuttur.

Bu grup politika, ekonomi gibi alanlarda kontrole sahip olup, iddiaya göre bunu sürdürmek için beyin kontrolü gibi yöntemler kullanmaktadır.
-Alinti-