Şamanizm bir inanç sistemidir.Şamanizm puta tapma putlardan yardım dileme gibi ilkel ritüellerle karıştırılmamalıdır.
Şamanizm bir dindir.Şamanizmi dinler kategorisine sokmamak yanlış olur.Aslında bu dini Şamanizm olarak adlandıranlar yanlışlığı baştan yapmaktadırlar.Şaman kimdirşamanın görevi nedir bunu düşünmemişlerdir.
Şaman dini törenleri yönetentopluluk adına tanrıdan yardım dileyentaleplerde bulunantanrı katından haberler veren bir din adamıdır.Hırıstiyanlığa papaizmMüslümanlığa imamizm denmiyorsa bu dine de şamanizm denemez.Bu dinin adı Şamanizm değil tek tanrı dini ya da Türkler'deki deyişiyle Gök Tanrı inancıGök Tanrı dinidir.Şamanizm de bir tanrı vardır.Bu dinin mensupları tek Tanrıya taparlar.Oysa genel görüşe göre şamanlar onlarca tanrıya ve bu tanrıların putlarına tapan ilkel bir inancın mensuplarıdır.Yanlış söylemiyle Şamanizmdoğrusuyla GökTanrı inancı Kuzey ve Orta Asya Türk topluluklarında halen yaşamaktadır.Şamanizm'de bir tek yaratıcı Tanrı vardır.Şamanizm ölümden sonra insanların yeniden dirileceğine dünya üzerindeyken Tanrı'nın hoşuna gidecek davranışlarda bulunanların mükafatTanrı'nın buyruklarına karşı gelenlerin ise ceza göreceklerine inananır.Şamanizm'de cennet (Uçmağ) cehennem (Kızıl Tamu) inancı vardır.Öyleyse Şamanizm yani Gök Tanrı inancı sistemli kuralları olan gerçek bir dindir.

Şaman kimdirşamanın görevleri nelerdir?

Şaman öz Türkçe bir kelime değildir.Şaman kelimesiHindistanda yaşayan yerel bir gurup olan pali'lerin dilindeki
Samana'dan gelmektedir.Aslında şaman batılı araştırmacıların yanlış bir adlandırmasıdır. Ruhlardan ilham alan kişi anlamındaki şaman kelimesini bütün toplulukların dinlerinin ismi yerinekullanmışlardır.Şamanın Türkçedeki karşılığı Kam'dır.Türklerin dini törenlerini yöneten kişidir Kam.Kam kelime anlamı olarak harekete geçirenhareketli demektir. Kamçının vazifesi gibi şaman yani Kam'da dini törenler esnasında hareketlidir.Şaman içinde bulunduğu toplumu karşılaştıkları sorunlara çözüm yolunda harekete geçirir.Şamanın ana vazifesi insan ve doğanın uyum içinde oluşunu sağlamaktır.


Şamanların şaşırtan yetenekleri ve şaman falı.

Şaman hastaları tedavi eder fakat şamanın tedavi ettikleri psikolojik rahatsızlığı olan kişilerdir.Şaman Türkler'de doktor görevi yapan Otacı'yla karıştırılmamalıdır.Şaman tıp değil din otoritesidir.Şaman transa geçerek yeraltına inebiliristerse şaman gökleri dolaşabilir.Ve yine şaman çok uzaklardaki yerlere bir an içinde gidip gelebilir.Örneğin şamanın düşmanların savaş için yola çıktığını görüp toplumunu uyardığı çokca duyulmuş bir olaydır.Yine Şamanın şaşırtıcı bir yeteneğide cinlerden Çıvı adlı bir bölük toplayarak düşman ordusu ve bu ordunun cinleriyle kendi Çıvılarını savaştırmasıdır.Yada taşıyla yağmur kardolufırtına meydana getirmekte şamanların inanılması güç bir yeteneğidir.
Şamanların baktığı şaman falına ayrı bir bölümde değinmek gerekir.Çünki şaman falı şamanlıkta çok esrarengiz veşaşırtıcı özel bir konum oluşturur.Şaman falı özetlenecek olursaşaman falının çeşitli yöntemleri mevcuttur. Durumasoruna yada sorulacak olan soruya göre şaman falı çeşitlerinden biri şaman tarafından seçilir.Şaman şaman falına başlamadan önce transa geçer belirlediği şaman falı yöntemini seçer.Şaman ruhlara ve cinlere danışarak şaman falını yorumlar.Geçmiş ve gelecekle ilgili şaman fallarında verilen bilgiler tam anlamıyla isabetlidir. Şaman asla yalan söylemeyen bir kişiliğe sahip olduğundan şaman falında hile ve yalanaldatmaca yoktur.Böylece fal türleri arasında şaman falı en gerçekçi ve tutarlılığı en yüksek olarak birinci sıradaki mevcudiyetini korur.Şaman falıyla ilgili bilgiler gizlidir .Şaman falı şamanın ve geçmişte yaşamış şaman falı ustası şaman ruhlarının verdikleri bilgilerle bakılır.Şaman falının sırları çözülmeyi bekleyen binlerce yıllık bir bilmece gibidir.


Nasıl şaman olunur?Her isteyen Şamanlık yapabilirmi?

Şamanlık şaman olan bir babadan veya anneden çocuğa geçer.Şaman çocuğa şamanlıkla ilgili bilgiler verirnelerle karşılaşacağını sorunları çözmek için ne gibi yollara başvuracağını anlatır.Gerisi çocuğun yeteneğine kalmıştır.Her isteyen şaman olamaz.Şaman olmak için mutlaka geçmiş ataları içinde şamanlık yapmış olanlarbulunmalıdır.Şamanın ruhlar dünyası ve yer altı dünyasına yapacağı gezilerde bu atalar ona yardım edecektir.Şayet bir topluluk içinde hiç şaman soyundan gelen kalmamışsa geçmişte yaşamış bir şamanın ruhu bu topluluk üyelerinden bir çocuğu seçer ve ruh bu çocuğu şaman olmaya zorlar.Şamanlık sadece erkeklere has değildirkadın erkek ayrımı olmaz. Özellikle Kuzey Asyada kadın şamanlar da vardır.

Şamanın tören giysisi nasıl olmalıdır?

Şaman törene başlamadan önce giysisini giyerbaşlığını takar eline def ya da davulunu ve sopasını alır.Şamanın giysisi ruhların tarifi üzerine dikilir.Şamanın tören elbisesi genellikle geyik derisinden veya beyaz koyun derisinden yapılır.Şamanın elbisesinin ana kısmı ceketten oluşur.Buna diğer parçalar da eklenerek giysi tamamlanır.Şaman tören giysisinin üzeri boncuklarla ve bezderi çeşitli renklerde püsküllerleçıngıraklarla ve resimlerle süslenir.Şaman tören giysisinin tamamlayıcısı şamanın başına giydiği külah börktür.Börksüz şamanlık yapılamaz.Şamanın başlığının ana gövdesinin üzeri kırmızı bezdendirŞamanlıktan kalma Kızılbaş deyimi de buradan gelir.Ayrıca şamanın börküne vaşak derisinden üç parça eklenirüzeri boncuklarla süslenir.Şamanın giysisini şamandan başkası giyemez.Şaman öldüğünde şamanın giysiside şamanla beraber gömülür.

Şaman davulu nasıl yapılır ne yapmak için kullanır?

Şaman için tören giysisi nasıl vazgeçilmezse davul da şaman için o kadar vazgeçilmezdir.Şaman davulunun ana gövdesi ağaçtan oluşur .Şamana ait def yani davulun gövdesini oluşturan iskeleti söğüt ve kayın ağacından yapılır.Şaman davulun tutacak kısmına demir bir çubuk takarüzerini çıngıraklarla süsler.Şamanın davulunun üzerine at derisi gerilir.Şaman davulu çalmak için tokmak kullanırbu tokmak genellikle geyik boynuzu veya geyik kemiğinden yapılır.Şaman bunun sapını bez ve deri parçalarıyla süsler.Şaman bunu bir kamçı olarak veya hayali atını koşturmak ve kötü ruhlarla cinleri kovmak için kullanır.Şaman tokmağı kamçı olarak kullanırken tokmak bazen de şamanın atı olurşaman onunla göklere çıkarak dolaşır.Bazen davul şamanın sandalıdırruhlar dünyasında yoluna çıkan azgın nehirleri onunla geçertokmakta şamanın küreği olur.Davul aynı zamanda şamanı transa geçiren müziği oluşturan bir müzik aletidir.Şaman davulun ritimleriyle hareketlenirritimleriyle sakinleşir. Şaman öldüğünde davulun deri bölümü çıkarılır parçalanıp atılırdavulun ana gövdesi bir ağacın dalına asılır. Şaman o ağacın altına törenle gömülür.

Esrarengiz Yada Taşı ve Şamanların Gücü

Şamanların kullandığı Yada taşı hakıkında çok şey söylenmiş ve yazılmış bir cisimdir.Yada taşı şamanın yağmur yağdırmasınakar yağdırmasınaşamanın dolu yağdırmasınahatta şamanın bir anda fırtına çıkarmasına yarayanTürklere Tanrı Tarafından gönderildiğine inanılan ve şamanların güçlerini pekiştiren parlak siyah renkliüzeri ince damarlıtutulduğunda çok soğukkimi zaman yumruk büyüklüğünde olan kutsal bir taştır.Yada taşı kulağa yaklaştırılıp sallandığında içinden sesler gelir.Yada taşını üzerinde taşıyan şamana yıldırım düşmez onu ateş yakmaz denir. Şamanlar Yada taşını bir beze sarıp ateşe attıklarında bezin yanmadığı hayretle gözlemlenmiştir.Susayan şamanlar Yada taşını ağızlarının içine yerleştirdiklerinde susuzluk çekmezler denir.Şamanlar Yada taşını kullanmadıkları zamanlar suyun içinde muhafaza ederler.Şamanların dediklerine göre Yada taşları kullanıldıktan üç yıl kadar sonra güçlerini kaybetmeye başlar.Bu yüzden şamanlar Yada taşını hayvan ciğerine sararak yeniden gücüne kavuşturur adeta şarj eder. Yada taşını şamanlar kullanırkimileri bu şamanlara Yadacı der.Şamanların Yada taşı aracılığıyla bir köyün yarısına yağmur yağdırdıkları diğer yarısınınsa günlük güneşlik olduğunu şamanların bu olağan üstü gösterisini seyredip bizzat gözleriyle görenler anlatmışlardır.Yine Yada taşı sayesinde savaşlarda şamanların düşman ordusu üzerine dolu yağdırdığı da yazılı kaynaklarda mevcuttur.

SADECE SİZİN İÇİN YAZILACAK GİZLİ ŞAMAN KOŞUĞU
21 Mısradan oluşacak Şaman Koşuğunuzu okudukca şaşıracakokudukca hergün yeniden hayran kalacaksınız.BU EDEBİ ŞAHESER YALNIZCA SİZE ÖZELTEK OLACAKTIR.Yine yalnızca size özel TAMGA ile beraber Ücretsiz hediye yorumuyla 20 YTL.
Lütfen bize adınızsoyadınızdoğum tarihiniz aygün ve yıl yollayınız.Size özel Şaman Koşuğunuzlayorum ve tamganız bu bilgiler ışığında hazırlanacaktır.
(Size özel Tamga Koleksiyonluk orijinal el sanatıdırKoşuğunuz gibi yalnız sizin için tasarlanmıştır ve Dünya üzerinde bir tek sizde bulunacaktır.)

ÖRNEK KOŞUK
1-Tokmağı at oldu.
2-Şaman atına bindi.
3-Şamanın atı altın kanatlı.
4-Ay ışığına benziyor
5-Gece şaman ve atı
6-Aydınlatıyor gökyüzünü.
7-Üzerinde gezdikçe bulutların
8-Atın gümüşten nalları
9-Yağdırır beklenen yağmuru.
10-Acuna geri dönerken
11-Güneşi yakmayı yeniden
12-Unutma Şaman.
13-Sabah olmaz yoksa
14-Şaman duy bizi Şaman!
15-Karanlıkta bırakma ulusunu.
16-Vur davuluna gelirken
17-Fısıltılarıyla ürküten sürülerimizi
18-Soluklarıyla kurutan çayırlarımızı
19-Kötü cinleri sen kaçırırsın.
20-Unutma sakın unutma.
21-Unutma Şaman unutma.

İlk mısranın örnek yorumu Mısra no: 1
Sabahları düşündüklerin uçup gidiyor sonra güvercinler gibi dönüyor aklına.Geçen gördüğün gözler sanamı bakıyordu ve sen iyi muhafaza et o yeni aldığını..Bir şeyler değişiyor artık.
Acele bir iş ya da ayağı hafif aksayan bir kişi gelecek.Hoş karşıla geleni.Ufuğunun gözcüsüSaçları kırlaşmış olanla kısa zaman içinde bir işte ortaklıktanışma veya tartışma görüyoruzun ve esmer biri evleniyor.
Şimdi mutlu ve şaşkınsın.Arayacaksın hemen birini.

Arkadaşlarınızın Şaman Falına siz bakın.
Günün sıkıcılığından kurtulmak isterseniz arkadaşınızdan birden yirmibire kadar bir rakam söylemesini isteyin.
Örneğin arkadaşınız 19 dediondokuzuncu mısrayı ve ardından yorum cetvelindeki ondokuz numaralı yorumu
okuyun.Birazda kendinizden bir şeyler katabilir hoşca vakit geçirmiş olursunuz.