Peygamberimiz (s.a.v) diyor ki:
Nerede ve ne zaman olursa olsun şartlarını yerine getirerek beş vakit namazını devamlı kılan kimse Kıyamet günü Sırat Köprüsünü şimşek hızıyla geçecektir. Üstelik de Cennete ilk girenlerle birlikte girecektir.

Bir de Kıyamet günü Mahşer toplantısına yüzü ayın ondördü gibi aydınlık olarak katılacaktır. Böylesine kimseler için gündüz ve gece kıldığı namazların karşılığında bin şehid sevabı vardır.

Peygamberimiz (s.a.v) diyor ki:
İki rekâtlık farz sabah namazı bütün dünya ve içindekilere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

SORU: İki rekâtlık sabah namazı için bu derece yüksek sevaba ne dersiniz?
CEVAP: Belki duymuşsunuzdur. Bir gün İmam-ı Şafiî yolda giderken elinden bastonunu düşürür. Etraftan birisi koşarak bastonu alıp imamı Şafiî’ye verir. Bastonu alan Şafiî adama içinde epey para bulunan bir kese uzatır. Adam da reddeder.

Bunun üzerine yanındakiler imamı Şafiî’ye sorarlar: “Bu kadarcık basit ve kolay bir iş karşılığında o kadar para verilir mi?” İmamı Şafiî hemen ortaya atılarak şöyle cevap verir:

“Adam bizim için olanca gücünü kullandı, biz ise birazını.”

“Gece namazı kötülükleri örtücü, kusurları yok edicidir.” Bu sözler şu âyetlerin açıklamasıdır: Yüce Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: (“Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri giderirler. HUD Suresi 114. ayet) Muhakkak ki (şartlan yerine getirilerek kılınan) namaz taşkın kötülükleri çirkin ve âdi hareketleri men eder.”