Peygamberimiz (s.a.v) diyor ki:
Ebu Kâhil (Allah ondan râzı olsun) anlatıyor: Bir gün sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bana şöyle buyurdu: “Ey Ebu KâhilL Her gün ve gece bana severek ve isteyerek üç defa salit ve selâm getiren kimsenin yirmidört saatlik ufak-tefek günahlarını affetmeyi yüce Allah (c.c.) kendine bir borç sayar.

Yüce Allah (c.c)buyunıyor ki: Ey îman edenler!.. Allah’tan korkun. Herkes yarın (Kıyâmeî günü) için ne hazırladı, ona baksın. Allah’tan sakının. Şüphe yok ki, Allah (c.c) ne yapıyorsunuz hep-sinden haberdârdır.

Allah rı ve Hakk’ı unutmuş, Allah da onlara faydalarına olan ve kendilerini lekesiz kurtuluşa eriştiren şeyleri işlemeyi unutturmuş kimseler gibi olmayın. Onlar aşın derecede günaha sapla-nan kimselerin tâ kendisidir.