ŞEFAATA NÂİL OLACAKLAR

Bir gün, büyük sahabl Ebû Hureyre (Radıyallahü Anh), Nebüer Serverinin yüksek huzurundaydı. Ilık gözlerini Allahın Resulünün mübârek yüzüne dikmiş bakıyor, o nurdan gıdalanıyordu:

— Ey Allahın Resulü, dedi, Kıyamet günü şefâatine nâil olarak bahtiyarlığa erecekler kimlerdir?

Allahın Sevgilisi, topyekûn zaman ve mekânın Peygamberi buyurdular ki:

— Ebû Hureyre!. Senden önce bana bunu kimsenin sormadığını sanıyorum. Sen de hadise olan düşkünlüğünden dolayı soruyorsun, herhalde? Kıyâmet günü şefaatime nâil olmak suretiyle bahtiyar olacaklar, bütün kalbiyle L& ilâhe illallah diyenlerdir. (“)

Ebû Hureyre Hazretleri saâdetinden uçacak gibi oldular.. Evet, bir başka hadîs-i Nebevide şöyle buyuruluyor :

Manzum Meal:

Untitled_2_23112015

«Lâ ilahe İllallah yoldaş olmalı size,

Onu çok okumakla tutun imanı tâzeler»

Yine sahabilerden Zeyd b. Erkam (Radıyallahü Anh) dan: Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki:

— Samimi olarak Lâ ilahe illallah, diyen Cennete girer!.

Sordular:

— Samimi olarak söylemek ne demektir, (Ey Allahın Resûlü)?

Cevaben dediler ki:

— Kişinin Kelime-i Tevhidi samimi olarak söylemesi Allah”ın yasaklarından sakınması demektir!.