CEBRAİL İLE HARİS ADINDAKİ AKREP
Cehennem bekçilerinden Haris adında bir akrep basısı vardır. Kıyâmet koptuğunda Mahşer yerinde gezinirken Cebrail (a.s.) Harise rastlar ve “Nereye gidiyorsun, ey Haris?” diye sorar. Akreplerin başı, “Arasat meydanına gidiyorum” diye cevap verir. Cebrâil (a.s.), “Pekâla orada ne yapacaksın?” diye sorunca, “Şu kişileri yakalayıp cehenneme atacağım” der:

1) Namazını terk edenleri,

2) Zekâtı vermekten kaçınanları,

3) Ana-babasına karşı gelenleri,

4) Camide dünya kelâmı konuşanları.

Arkasından şu Allah sözünü delil olarak okur:
“Şüphesiz ki, camiler Allah ‘a mahsus ibadet yerleridir öyleyse onlarda Allah’tan başka herhangi bir fani varlığın adını anmayınız.”

Ebu Hüreyre (Allah ondan razı olsun) anlatıyor: Hz Peygamber zamanında bir adam vefat etmişti. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) cenaze namazım kılmak üzere iken adamın kefeni hareket etmeye başladı. Peygamber de; “Ne oluyor?” diye kefenin içine bakınca adamın kanını emmekle ve etini yemekte olan bir yılan gördü:

Yilanı gören Hz. Ebû Bekir birden ileri atılarak hayvanı öldürmek istedi. Fakat yılan dile gelerek, “Ey Ebû Bekir!..” dedi. “Benim suçum ne ki, öldürmeye kalkışıyorsun? Ben vazifemi yerine getirmeye memurum. Yüce Allah (c.c.) bana kıyâmete kadar bu ölüye azap etme vazifesini verdi.”

Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir; “Pekâla günâhları neler?” diye sordu. Yılan; “Şu üç büyük günâhı var:

1) Namazı terketmek,

2) Zekât vermemek

3) Âlimlerin sözlerine kulak asmamak” diye cevap

verdi.